Корпоративен данък в България: Аспекти, срокове и формиране