Регистрация на ООД

AccountingV.com предоставя на своите клиенти пълно съдействие и счетоводни консултации за всеки желаещ да стартира успешен бизнес в България.

При регистрация на фирма много често възниква въпрос с избора на тип дружество. В практиката най-предпочитаната форма си остават дружествата с ограничена отговорност. Основната разлика между двете форми – ЕООД и ООД, е в това колко ще бъдат собствениците на капитала. При ЕООД собствеността е еднолична, а при ООД са необходими минимум двама капиталови учредители.

Счетоводна кантора AccountingV.com е насреща за професионална консултация относно избора на правилния тип правна форма за вашето дружество. Ние ще ви помогнем с цялостния подбор на необходимата документация и последващото подаване на документите за регистрация в Търговския регистър

AccountingV.com предоставя на своите клиенти пълно съдействие, счетоводни услуги и консултации за всеки желаещ да стартира успешен бизнес в България.

Процедура по регистрация на фирма

Всички лица, извършващи търговска дейност – независимо дали става въпрос за предоставяне на услуги, производство на продукция, онлайн продажби или друго, могат да изберат опцията да се регистрират като юридически лица и да извършват дейността си под юридическа форма.

Самата процедура по регистрация на фирма у нас е сравнително опростена и идва с различни предимства. Нивата на корпоративния данък и данък дивидент у нас се нареждат сред най-ниските в страните от цяла Европа. Друг момент е регистрацията по ЗДДС, която е задължителна само в случаите, когато оборотът на фирмата достигне или надвиши определен праг за последните 12 месеца - към настоящия момент този праг е 100 000 лева. От 01.01.2025г. този оборот ще се повиши на 166 000 лева.

Всяко лице, осъществяващо някакъв вид търговска дейност, независимо под каква форма - юридическа или физическа е длъжно да се отчита пред компетентните органи на НАП.

Едно от основните предимства при регистрацията на ООД е, че вие като управител на фирма или съдружник носите отговорност само до размера на внесения капитал. Тук е важно да допълним, че варианта да имат равни капиталови вложения всички съдружници е с незадължителен характер.

Какво е необходимо за регистрация на ООД

За регистрация на фирми като ООД - Дружества с ограничена отговорност, е необходимо да подготвите следните документи:

 • Заявление по образец А4
 • Вносна бележка за внесен капитал – издава се от всяка банка. Ако капиталът ви надвишава законовия минимум (2лв.), ще бъде нужно той да бъде внесен поне на 70%.
 • Дружествен договор за Дружества с ограничена отговорност (Учредителен акт за регистрация на Еднолични дружества с ограничена отговорност)
 • Съгласие за приемане на управление и спесимен – важно условие е документът да бъде нотариално заверен и подписан от управителя на фирмата.
 • Протокол от общото събрание на съдружниците
 • Декларация по чл 13 ал 4 Закон за търговския регистър ЗТР – попълва се от управителят декларира се истинността на заявените обстоятелства.
 • Декларация по чл 142, Търговски закон, за забрана над извършването на конкурентна дейност.
 • Декларация по чл 141, ал. 8 от Търговския закон за годността на управителя според изискванията на закона.
 • Декларация по чл 13, ал. 5, ЗТР – подава се само в случаите, когато документите не се подават лично от заявител.
 • Разрешение или лиценз, в случаите когато предмета на дейност го изисква.
 • Съгласие за запазване на фирма Д1 – подаването на Заявление за запазване на фирма Д1 струва 50 лева и не е със задължителен характер.

При регистрацията на ООД и вписване в Търговския регистър се заплаща държавна такса. Тя е наполовина по-ниска при заявяване на услугата по електронен път.

Счетоводна кантора AccountingV.com е насреща за да ви окаже пълно съдействие с подаването на документите. Ние можем да ви помогнем регистрацията на ООД да се случи професионално, бързо и съгласно всички изисквания.

Регистрация на ООД по електронен път

Цялата процедура по регистрация на ООД може да бъде осъществена и изцяло по електронен път с пълното съдействие на AccountingV.com. Нашият екип от професионалисти е на ваше разположение за да ви съдейства с подбора на документацията и последващите стъпки.

За регистрация на ООД в Търговски закон е необходимо да предоставите следните данни:

 • Наименование на фирмата – AccountingV.com се ангажира със задачата да провери дали избраното от вас име е свободно и да ви посъветва за промяна, ако не е налично;
 • Описание на предмета на дейност;
 • Адрес на дружеството;
 • Размер на капитала;
 • Данните на съдружниците, както и с какъв процент от капитала участват;
 • Данни за управител на фирма – ако управителите на дружеството са повече от един следва да бъде уточнено как ще го представляват: заедно или поотделно, както и кой от тях ще бъде Заявителят;

Подаването на документите по електронен път се осъществява през сайта на Агенцията по вписванията, за което е необходим електронен подпис от заявител. Процедурата е максимално опростена и ви дава възможност да си спестите първоначалните разходи, съпътстващи регистрацията на фирма.

Защо да регистрираме ООД с AccountingV.com

Счетоводна кантора AccountingV.com е надежден партньор в счетоводното обслужване и предоставя на своите клиенти пълен набор от финансови услуги и инструменти. Екипът ни се състои от висококвалифицирани професионалисти, с дългогодишна практика, които са на разположение за съдействие и компетентна консултация.

AccountingV.com предлага професионални услуги по регистрация на ООД:

 • Проверка при избор на име за фирма и консултация за тип дружество
 • Подробно разяснение на стъпките и процедурата по регистрация
 • Бързо изпълнение – подготовка и подаване на документи в рамките на 1 работен ден
 • Пълно съдействие с подаването на документите в Търговския регистър
 • Възможност за регистрация по електронен път и спестяване на първоначалните разходи

AccountingV.com е тук за да помогне вашия бизнес да расте и да се развива смело по пътя към успеха.

Често задавани въпроси

1Колко време отнема регистрацията на ООД?
Няма регламентиран срок, но практиката ни показва, че отнема от 2 до 7 работни дни.
2Как мога да регистрирам ООД?
Екипа на AccountngV ще ви съдейства изцяло с регистрацията на фирма. Свържете се с нас на тел. 0876 880 928
3Какви документи са необходими за регистрация?
Необходими са няколко документа, вкл. внесен в банката капитал. За повече информация, посетете и прочетете в страницата.
Имате нужда от ругистрация на ООД?
Не се колебайте да се свържете с нас.
Тел. 0876 880 928
5/5 - (2 votes)