Счетоводни услуги

Адаптирани към съвременните технологии, сме интегрирали дигитална платформа за обмен на документи, която спестява време и улеснява Вашия процес на работа.

Счетоводните услуги от AccountingV.com

Ефективното управление на финансите е най-добрият начин за справяне с предизвикателствата на днешната бизнес среда. Всеки предприемач, независимо дали тепърва планира стартирането на търговска дейност или вече е собственик на проспериращ бизнес се нуждае от доверен партньор, който да помогне с навигирането в сложността на различните счетоводни операции.

Счетоводна кантора AccountingV.com е наясно, че няма два еднакви бизнеса. Всеки се откроява с индивидуален набор от цели, предизвикателства и финансови тънкости. За това ние предлагаме на нашите клиенти широка гама от счетоводни услуги, професионално обслужване и пълна подкрепа. Нашата мисия е да помогнем на всеки, който има нужда от счетоводни услуги да се справи бързо с предизвикателствата на конкурентната среда и да върви смело по пътя към успеха.

Нашият счетоводен екип предоставя услуги и полезни съвети за целия спектър от финансово отчитане, мениджърски отчети, счетоводно отчитане на разходите, финансов анализ и надлежна проверка на бизнес процеси.

Започвайки от базово счетоводство, записи или класове сметки, нашите клиенти разчитат на нас за изготвянето на финансови отчети по МСФО или Национални счетоводни стандарти, разработване на групови отчетни процедури и изготвяне на консолидирани отчети.

Надграждайки върху тази основа, помагаме при анализа и внедряването или модифицирането на системи за счетоводно отчитане на разходите, системи за отчетност на управлението или сложни проекти за финансов анализ.

Осчетоводяване на фактури и касови отчети.
Качвате и осчетоводяваме вашите фактури и отчети 100% онлайн чрез нашия специализиран софтуер.
Експертиза
Счетоводната услуга се извършва спярмо всички Национални счетоводни стандарти.
Осчетоводяване на банкови извлечения
Извършваме осчетоводяване на различни платежни системи, независимо от територията им, като: MyPos, PayPal, Revolut и други.
Счетоводни декларации
Регулярно подаване на всички необходими докученти и декларации в НАП, НСИ и Агенцията по вписванията и всички други държавни органи и институции.

Финансово отчитане:

 • Поддържане на счетоводни книги и записи
 • Класове сметки
 • Изготвяне на финансови отчети съгласно МСФО или Национални счетоводни стандарти

Консолидирани отчети:

 • Изготвяне на консолидирани финансови отчети по МСФО или Национални счетоводни стандарти
 • Разработване и прилагане на процедури за консолидация и за групово отчитане

Мениджмънт отчети:

 • Изготвяне на управленски отчети по искане на клиентите
 • Разработване и прилагане на процедури за отчитане на разходите

Бюджетиране:

 • Изготвяне на бюджети и бюджетни доклади
 • Разработване и прилагане на бюджетните системи

Индивидуални услуги:

 • Финансов анализ
 • Интерпретации и консултации
 • Оценка и реорганизация на счетоводните системи и отдели

Човешки ресурси и обработка на заплати

Нашите специалисти в областта на „Човешки ресурси и обработка на заплати” предлагат гама от административни решения, свързани със заетостта, подходящи за всеки бизнес в България, независимо от индустрията и размера.

 • Обработка на заплати
 • Изготвяне на изявления и декларации към съответните местни власти
 • Изготвяне на платежни нареждания за заплати, социални осигуровки, доходи и данъци, свързани със служителите
 • Аутсорсинг обработка на заплати на български граждани и чуждестранни физически лица, подлежащи на данъчно облагане в България
 • Изчисляване на схеми на заплата нето-бруто и бруто-нето
 • Поддържане на трудова документация
 • Анализ на разходите (за разходен център, екип, сравнителен анализ)
 • Индивидуални услуги, договорени с клиента

Данъци и данъчни консултации

Данъчните правила не следват процеса на глобализация на счетоводните принципи. Въпреки че държавите-членки на ЕС имат някои общи правила за облагане с ДДС, корпоративен данък и данъци при източника, преобладават националните характеристики на данъците. Нашият данъчен екип е в състояние да Ви помогне да изпълните българските  и  международни изисквания, ефективно и ефикасно да планирате данъците си, да провеждате данъчни одити в България и да подкрепите административно обжалване пред българските данъчни власти. В състояние сме да оценим данъчната позиция на даден бизнес, да идентифицираме потенциалните данъчни рискове, да извършим данъчен дълг и да консултираме по специфични данъчни въпроси.

 • Изготвяне и подаване на декларации касаещи месечно, тримесечно, и годишно отчитане и възстановяване
 • Съдействие в данъчни проверки
 • Регистрация и подаване на необходимите регистри по ЗДДС
 • Възстановяване на ДДС
 • Данъчно представителство
 • Данъчни консултантски услуги
 • Индивидуални данъчни услуги, като преглед на съответствието и данъчно планиране

Професионални счетоводни услуги, според изискванията на вашия бизнес

Всеки бизнес днес е изправен пред множество предизвикателства – от една страна е непрекъсната конкуренция, а от друга е наложителната нужда от професионално осчетоводяване на отделните процеси. В изпълненият с промени пазар в момента е добре да разполагате с доверен счетоводител, който да се заеме с воденето на счетоводните операции и спазването на всички счетоводни нормативи и изисквания.

Счетоводна къща AccountingV.com предоставя на своите клиенти широка гама от услуги, готови да отговорят на специфичните изисквания на съвременната бизнес среда. Това, което ни отличава е индивидуалността на предлаганите от нас счетоводни услуги. Всяка от тях персонализираме така, че да отговори най-пълно на нуждите на вашия бизнес днес.

Счетоводна фирма AccountingV.com се фокусира в предоставянето на пълно счетоводно обслужване. Нашите опитни счетоводители щателно организират воденето на финансови записки, с които гарантират яснотата на всяка транзакция.

Нашите счетоводни къщи работят със специализиран софтуер и прилагат успешно най-добрите счетоводни практики. По този начин оптимизираме счетоводните процеси на вашия бизнес и ви осигуряваме спокойствие и повече време да се съсредоточите в успешното развитие на вашия бизнес.

Данъчни съответствия, финансов анализ и отчетност

Счетоводна кантора AccountingV.com се ангажира с цялостното данъчно планиране и изготвянето на данъчни декларации. Нашата мисия е да идентифицираме всяка възможност за оптимизиране на вашия бизнес и да запазим вашите финанси там, където им е мястото – в графата с приходи.

Навигирането в изпълнените със специфика процедури на данъчните разпоредби може да бъде сложен процес. AccountingV.com се стреми да бъде винаги в крак с най-новите данъчни закони и разпоредби и предоставя професионални данъчни консултации. По този начин ние адаптираме съответствието на вашия бизнес съгласно най-новите регулации и минимизираме данъчните ви задължения.

Информираното вземане на решения е ключов момент за вашия бизнес. Изготвянето на цялостен  финансов отчет е най-добрият начин да хвърлите кратък и ясен поглед върху финансовото си състояние. 

 

Отличаваме се с персонализиран подход, ориентиран към клиента

Нашите клиенти са в основата на това, което правим. AccountingV.com отделя време за да разбере вашите индивидуални нужди, цели и притеснения. Ние приспособяваме услугите си така, че те да отговорят най-пълно на вашите очаквания.

С фокус към качеството, професионализма и изграждането на трайни партньорства счетоводна къща AccountingV.com извършва:

 • Пълно счетоводно обслужване;
 • Консултации и съдействие при регистрация на фирма;
 • Отразяване на всички операции и взаимоотношения с осигурени лица ;
 • Годишно счетоводно приключване;
 • Подаване на годишни данъчни декларации.

Защо да изберем счетоводно обслужване от AccountingV.com

Счетоводна кантора AccountingV.com осигурява пълно съдействие в изпълнения с предизвикателства пейзаж на счетоводното обслужване. Фокусираме се изцяло в предоставянето на качествени и професионални решения, специално разработени да отговорят на най-новите законови регулации и вашите специфични нужди.

Счтоводна къща Великов Акаунтинг има възможността да работи 100% онлайн със специализиран софтуер за лесното управление на фактурите на клиента.

AccountingV.com е тук да се превърне в доверения партньор в счетоводството, от който има нужда вашия бизнес.

Често задавани въпроси

1Какви са основните предимства от използването на външна счетоводна услуга за моя бизнес?
Използването на външна счетоводна услуга предоставя на бизнеса необходимата експертиза и опит, осигурявайки точност във всеки етап от финансовия процес. Това включва правилно отчитане на транзакции, съставяне на финансови отчети и съобразяване с всички законови изисквания. Такъв подход не само оптимизира работата на предприятието, но и предоставя основата за здраво финансово вземане на решения.
2Как бизнесът ми може да оптимизира данъците си и да използва наличните данъчни облекчения?
Оптимизацията на данъците изисква детайлен анализ на финансовата структура и стратегии за минимизиране на данъчните задължения. Професионалната счетоводна подкрепа може да идентифицира възможности за използване на данъчни облекчения. Такива стратегии не само помагат на бизнеса да спести ресурси, но и подобряват общата му финансова устойчивост.
3Как да изчисля работната заплата на служител и справедливо възнаграждение?
Изчисляването на работната заплата на служител включва няколко стъпки. Първо, определя се основната заплата в съответствие с договорените условия. След това се добавят или изваждат различни компоненти, като бонуси, допълнителни изплащания и удръжки. Следващата стъпка е прилагането на задължителните данъци и осигуровки. Важно е да се следят актуалните законодателни промени и стандарти за трудовите отношения, за да се гарантира съответствие и правилно изчисление на работната заплата.
Имате нужда от нашите услуги?
Не се колебайте да се свържете с нас.
Тел. 0876 880 928
4.7/5 - (12 votes)